Pháp Luật Plus - Chuyển giới - các bài viết về Chuyển giới, tin tức Chuyển giới

Chuyển giới - các bài viết về Chuyển giới, tin tức Chuyển giới

Một góc nhìn về chuyển giới trong tín ngưỡng và tôn giáo

Có thể là nam hoặc nữ, nhưng khi đã “ốp đồng” thì họ thể hiện sự nam, nữ tùy thuộc vào căn của một vị Thánh nào đó trong Tứ phủ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết