Pháp Luật Plus - Chuyên gia Tư vấn Chiến lược - các bài viết về Chuyên gia Tư vấn Chiến lược, tin tức Chuyên gia Tư vấn Chiến lược

Chuyên gia Tư vấn Chiến lược - các bài viết về Chuyên gia Tư vấn Chiến lược, tin tức Chuyên gia Tư vấn Chiến lược

WHO khuyến nghị giảm liều vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi

Khuyến nghị được đưa ra sau khi Nhóm Chuyên gia Tư vấn Chiến lược (SAGE) về tiêm chủng tổ chức một cuộc họp vào thứ Tư để đánh giá vaccine.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1