chuyên gia - các bài viết về chuyên gia, tin tức chuyên gia

Thí điểm xử lý ô nhiễm nước sông Tô Lịch: Tại sao vẫn còn hoài nghi?

“Dự án thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano - Bioreactor” đã cho thấy những tín hiệu tích cực.

Theo dõi Pháp Luật Plus