Pháp Luật Plus - chuyên gia kinh tế - các bài viết về chuyên gia kinh tế, tin tức chuyên gia kinh tế

chuyên gia kinh tế - các bài viết về chuyên gia kinh tế, tin tức chuyên gia kinh tế

CPTPP thúc đẩy hoàn chỉnh thể chế kinh tế của Việt Nam

Ý kiến chuyên gia đánh giá cao những nỗ lực cải cách vừa qua của Chính phủ và tin rằng hệ thống thể chế kinh tế của Việt Nam sẽ hoàn chỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus