Pháp Luật Plus - chuyển đổi - các bài viết về chuyển đổi, tin tức chuyển đổi

chuyển đổi - các bài viết về chuyển đổi, tin tức chuyển đổi

Hòa Bình xin Thủ tướng chuyển đất lúa làm khu du lịch tâm linh 3.038 tỷ đồng

Khu du lịch sinh thái tâm linh Lạc Thủy do Công ty TNHH Một thành viên Pacific - Hòa Bình đề xuất đầu tư với quy mô vốn khoảng 3.038 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus