chuyển đổi - các bài viết về chuyển đổi, tin tức chuyển đổi

Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Kiên Giang

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Kiên Giang.

Theo dõi Pháp Luật Plus