chuyển đổi mục đích sử dụng đất - các bài viết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tin tức chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Khatoco 'hành trình' bán đất công giá rẻ cho tư nhân: Hợp thức hóa 'thần tốc'

Với cách luồn lách, tính giá đất thấp, tạo chênh lệch giá đất, Khatoco đã mang lại 'lợi ích nhóm' cho doanh nghiệp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus