Pháp Luật Plus - chuyến đi “Bồi đắp tâm hồn - các bài viết về chuyến đi “Bồi đắp tâm hồn, tin tức chuyến đi “Bồi đắp tâm hồn

chuyến đi “Bồi đắp tâm hồn - các bài viết về chuyến đi “Bồi đắp tâm hồn, tin tức chuyến đi “Bồi đắp tâm hồn

Vẹn nguyên cảm xúc lần đầu trong chuyến đi “Bồi đắp tâm hồn” lần thứ 13 của Báo PLVN

Mong muốn những chuyến đi về vùng “đất lửa” sẽ giúp đội ngũ cán bộ, phóng viên của Báo trưởng thành hơn, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia khó khăn…

Theo dõi Pháp Luật Plus