Pháp Luật Plus - CHUYẾN BAY - các bài viết về CHUYẾN BAY, tin tức CHUYẾN BAY

CHUYẾN BAY - các bài viết về CHUYẾN BAY, tin tức CHUYẾN BAY

Đổi tàu bay chuyến VN37 Vietnam Airlines nói do phát sinh một số vấn đề kỹ thuật

Vietnam Airlines vừa gửi thông báo về việc phục vụ chuyến bay VN37 ngày 30/5/2019 phải đổi tàu bay do phát sinh một số vấn đề về kỹ thuật.

Theo dõi Pháp Luật Plus