Chương trình từ thiện Từ Bi Tâm - các bài viết về Chương trình từ thiện Từ Bi Tâm, tin tức Chương trình từ thiện Từ Bi Tâm

Từ Bi Tâm trao tiền xây Trường Khao Mang tại Yên Bái

Chương trình từ thiện Từ Bi Tâm đã trao số tiền 160 triệu đồng để cải tạo và xây dựng cơ sở vật chất Trường Khao Mang tại huyện Mù Căng Chải.

Theo dõi Pháp Luật Plus