chương trình - các bài viết về chương trình, tin tức chương trình

Công bố danh sách 33 tỉnh, thành phố có mức sinh cao

Ngày 27/4, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2019/QĐ-BYT công bố danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng mức sinh áp dụng cho giai đoạn 2020-2025.

Theo dõi Pháp Luật Plus