Pháp Luật Plus - chương trình hiến máu tình nguyện của bộ giáo dục - các bài viết về chương trình hiến máu tình nguyện của bộ giáo dục, tin tức chương trình hiến máu tình nguyện của bộ giáo dục

chương trình hiến máu tình nguyện của bộ giáo dục - các bài viết về chương trình hiến máu tình nguyện của bộ giáo dục, tin tức chương trình hiến máu tình nguyện của bộ giáo dục

Bộ Giáo dục - Đào tạo vận động hiến máu dịp Tết

Với thông điệp nhân văn "Hiến máu cứu người - Trách nhiệm trước hết thuộc về các nhà quản lý", Bộ GD vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết 2016.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết