'Chúng tôi đi làm vì bạn - các bài viết về 'Chúng tôi đi làm vì bạn, tin tức 'Chúng tôi đi làm vì bạn

Dân mạng hưởng ứng: 'Chúng tôi đi làm vì bạn, xin bạn ở nhà vì chúng tôi'

Hình ảnh các y, bác sĩ truyền tải thông điệp "Chúng tôi đi làm vì bạn, xin bạn ở nhà vì chúng tôi" nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.

Theo dõi Pháp Luật Plus