chứng nhận tốt nghiệp - các bài viết về chứng nhận tốt nghiệp, tin tức chứng nhận tốt nghiệp

Hưng Yên: Bằng tốt nghiệp được thay thế bằng Giấy chứng nhận tốt nghiệp?

Hàng loạt sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên sau khi tốt nghiệp ra trường chỉ được cấp Giấy chứng nhận công nhận tốt nghiệp Cử nhân cao đẳng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1