chứng nhận iso 22000 - các bài viết về chứng nhận iso 22000, tin tức chứng nhận iso 22000

NamAn Group được Trung tâm TQC chứng nhận đạt ISO 22000:2005

Ngày 14/02/2019 Trung tâm TQC đã chính thức cấp chứng nhận ISO 22000 cho Công ty cổ phần phát triển công nghệ thực phẩm Nam An (NamAn Group).

Theo dõi Pháp Luật Plus