Chứng Minh - các bài viết về Chứng Minh, tin tức Chứng Minh

Nghị định 130 “buộc” cán bộ phải kê khai tài sản trung thực

Kiểm soát tài sản, thu nhập được xác minh ngẫu nhiên. Bất cứ người nào cũng có thể bị xác minh vào bất cứ lúc nào và không vì lý do gì.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1