CHỨNG KIẾN - các bài viết về CHỨNG KIẾN, tin tức CHỨNG KIẾN

Thứ trưởng Bộ Y tế chứng kiến lễ kí kết đầu tiên về phân phối thuốc theo mô hình mới

Chứng kiến Lễ ký kết hợp đồng phân phối giữa Công ty CP Dược liệu Trung ương 2 và Công ty TNHH Astrazeneca Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1