Pháp Luật Plus - chung kết cuộc thi tiếng Hàn - các bài viết về chung kết cuộc thi tiếng Hàn, tin tức chung kết cuộc thi tiếng Hàn

chung kết cuộc thi tiếng Hàn - các bài viết về chung kết cuộc thi tiếng Hàn, tin tức chung kết cuộc thi tiếng Hàn

Chung kết cuộc thi tiếng Hàn lần thứ bảy tại Hải Phòng

Ngày 27/11, Hải Phòng tổ chức chung kết cuộc thi tiếng Hàn lần thứ VII với chủ đề “Hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1