chung cư - các bài viết về chung cư, tin tức chung cư

Hà Nội sẽ hoàn thành triển khai thí điểm 5 khu chung cư cũ trong năm 2021

Thí điểm 5 khu chung cư cũ, hoàn chỉnh nội dung Đề án “Cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ” theo góp ý của Bộ Xây dựng.

Theo dõi Pháp Luật Plus