chung cư - các bài viết về chung cư, tin tức chung cư

Cải tạo chung cư cũ: Đỏ mắt chờ cơ chế

Khó khăn trong xây dựng và thực hiện thí điểm xây dựng khu nhà ở xã hội. Đề án cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ, nguy hiểm trên địa bàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus