chung cư cũ - các bài viết về chung cư cũ, tin tức chung cư cũ

Đề xuất 80% hộ đồng ý mới phá dỡ chung cư cũ để xây mới

Đây là một trong những nội dung trong văn bản đề xuất sớm sửa đổi một số điều của Luật Nhà ở 2014.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1