Pháp Luật Plus - chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh - các bài viết về chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh, tin tức chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh

chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh - các bài viết về chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh, tin tức chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh

UBND phường Tương Mai xử lý vụ tranh chấp hợp đồng trông giữ xe theo kiểu "đánh trống bỏ dùi"?

UBND phường Tương Mai xử lý vụ tổ công tác ký hợp đồng dịch vụ trông giữ xe với một đơn vị khác theo kiểu đánh trống bỏ dùi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1