Pháp Luật Plus - CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH - các bài viết về CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, tin tức CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH

CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH - các bài viết về CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, tin tức CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH

Tiền tỉ “chống trượt” đầu ra ngoại ngữ tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thay vì nâng cao chất lượng để đáp ứng chuẩn đầu ra môn tiếng Anh, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tạo dựng các kỳ thi đầy dối trá.

Theo dõi Pháp Luật Plus