CHUNG CHI. - các bài viết về CHUNG CHI., tin tức CHUNG CHI.

Thủ tướng yêu cầu sửa quy định về Chứng chỉ thăng hạng giáo viên

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung quy định có liên quan đến các loại chứng chỉ dùng để xếp hạng giáo viên.

Theo dõi Pháp Luật Plus

“Chợ” văn bằng

“Chợ” văn bằng

0
Để thu hút nhiều khách hàng, nhà trường tổ chức liên kết với các trung tâm đào tạo cung cấp người có nhu cầu, kiểu như các đại lý bán hàng vậy.