Chứng chỉ làm đẹp hồ sơ - các bài viết về Chứng chỉ làm đẹp hồ sơ, tin tức Chứng chỉ làm đẹp hồ sơ

Khổ vì văn bằng, chứng chỉ

Nếu cứ quy định vô vàn các loại chứng chỉ cho “đẹp” hồ sơ cũng chỉ làm khổ công chức, viên chức...

Theo dõi Pháp Luật Plus