CHỬI BỚI - các bài viết về CHỬI BỚI, tin tức CHỬI BỚI

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng văng tục, chửi xúc phạm...lực lượng chức năng

Mặc dù đã được tuyên truyền, Nông Văn Ái vẫn vào khu vực thi công rồi có lời nói văng tục, chửi xúc phạm, các thành viên trong tổ công tác...

Theo dõi Pháp Luật Plus