chức vụ - các bài viết về chức vụ, tin tức chức vụ

Quảng Ninh: Có tân Phó chủ tịch UBND tỉnh

Ông Bùi Văn Khắng vừa được Thủ tướng Chính Phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus