chức vụ - các bài viết về chức vụ, tin tức chức vụ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: "Việc Chủ tịch UBND tỉnh làm Hiệu trưởng chưa có tiền lệ"

Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định “Việc Chủ tịch UBND tỉnh làm Hiệu trưởng trường Đại học chưa có tiền lệ”.

Theo dõi Pháp Luật Plus