Chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 cho 780.000 trẻ 12-17 tuổi - các bài viết về Chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 cho 780.000 trẻ 12-17 tuổi, tin tức Chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 cho 780.000 trẻ 12-17 tuổi

TP HCM: Chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 cho 780.000 trẻ 12-17 tuổi

Theo kế hoạch tiêm chủng, Sở Y tế TPHCM dự định tiêm cho khoảng 780.000 trẻ nhóm từ 12-17 tuổi trên địa bàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1