CHƯA TÌM CHỦ SỞ HỮU - các bài viết về CHƯA TÌM CHỦ SỞ HỮU, tin tức CHƯA TÌM CHỦ SỞ HỮU

Chưa tìm thấy chủ nhân của 14kg vàng trị giá 5 tỷ đồng

Một số doanh nghiệp có tên khắc trên số vàng này, nhưng điều lạ là chưa có dấu hiệu cho thấy các công ty đó là chủ sở hữu số vàng trên.

Theo dõi Pháp Luật Plus