chưa được nghiệm thu - các bài viết về chưa được nghiệm thu, tin tức chưa được nghiệm thu

Kỳ 1 - Chủ đầu tư chung cư Đông Đô có "thả thính" đưa người dân vào tròng

“Dù đã vào ở 1 năm, nhưng chúng tôi chưa có quyền công dân, chưa được đăng ký tạm trú, tạm vắng. Không có cơ quan nào quản lý vấn đề này"

Theo dõi Pháp Luật Plus