chưa được cấp sổ - các bài viết về chưa được cấp sổ, tin tức chưa được cấp sổ

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bị làm khó dù thắng kiện chính quyền, án tuyên 6 năm chưa thi hành

Tòa tuyên thắng kiện được 6 năm, các cơ quan chuyên môn cũng đã có hướng dẫn, kiến nghị thi hành nhưng đất của dân vẫn chưa được chính quyền cấp sổ.

Theo dõi Pháp Luật Plus