Pháp Luật Plus - chủ xe chết - các bài viết về chủ xe chết, tin tức chủ xe chết

chủ xe chết - các bài viết về chủ xe chết, tin tức chủ xe chết

Thủ tục đăng ký sang tên xe khi chủ xe chết hoặc mất tích

Sang tên xe trong trường hợp người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe đã chết, mất tích sẽ được giải quyết đăng ký nếu không có tranh chấp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết