chủ trương - các bài viết về chủ trương, tin tức chủ trương

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc trị giá gần 120 triệu USD

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới 100 triệu USD.

Theo dõi Pháp Luật Plus