Pháp Luật Plus - chủ trương - các bài viết về chủ trương, tin tức chủ trương

chủ trương - các bài viết về chủ trương, tin tức chủ trương

Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư 18 dự án

HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 18 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án...

Theo dõi Pháp Luật Plus