chủ trương đầu tư - các bài viết về chủ trương đầu tư, tin tức chủ trương đầu tư

Chấp thuận chủ trương 3 dự án nhà ở tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Ba dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là Khu đô thị kiểu mẫu MBLAND, Khu đô thị Đất Quảng RIVERSIDE 2 và Khu đô thị Viêm Trung.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1