Pháp Luật Plus - CHỦ TỊCH XÃ - các bài viết về CHỦ TỊCH XÃ, tin tức CHỦ TỊCH XÃ

CHỦ TỊCH XÃ - các bài viết về CHỦ TỊCH XÃ, tin tức CHỦ TỊCH XÃ

Chặt hạ vườn bưởi nhà Chủ tịch xã để trả thù

Nữ đội trưởng nhờ người chặt hạ vườn bưởi nhà Chủ tịch xã để trả thù vì cho rằng chính vị Chủ tịch đã không cho đội bóng xóm mình thi đấu.

Theo dõi Pháp Luật Plus