Chủ tịch xã ngồi trên chiếu bạc - các bài viết về Chủ tịch xã ngồi trên chiếu bạc, tin tức Chủ tịch xã ngồi trên chiếu bạc

Hà Tĩnh: Xác minh thông tin Chủ tịch xã ngồi trên chiếu bạc giữa đại dịch

Hình ảnh thể hiện vị Chủ tịch UBND xã đang ngồi trên chiếu bạc cùng một số người khác…

Theo dõi Pháp Luật Plus