chủ tịch vinhomes Nguyễn Diệu Linh - các bài viết về chủ tịch vinhomes Nguyễn Diệu Linh, tin tức chủ tịch vinhomes Nguyễn Diệu Linh

Tân Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes là ai?

Vinhomes vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua bầu Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Theo dõi Pháp Luật Plus