Pháp Luật Plus - Chủ tịch VCCI - các bài viết về Chủ tịch VCCI, tin tức Chủ tịch VCCI

Chủ tịch VCCI - các bài viết về Chủ tịch VCCI, tin tức Chủ tịch VCCI

Để không ai "lạc lõng" giữa nền kinh tế số

Chủ tịch VCCI khẳng định, hướng tới nền kinh tế số bao trùm và thành công, đòi hỏi chúng ta phải đảm bảo có sự tham gia đầy đủ của mọi người...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1