Chủ tịch Ủy ban Nhân dân - các bài viết về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, tin tức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

Cần Thơ bắt buộc toàn dân khai báo y tế hàng ngày

UBND TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc khai báo y tế toàn dân trên địa bàn và báo cáo kết quả về cho Sở Y tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1