Pháp Luật Plus - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân - các bài viết về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, tin tức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân - các bài viết về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, tin tức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

Hà Nam: Ông Phạm Sỹ Lợi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII

Ông Phạm Sỹ Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khóa XVIII.

Theo dõi Pháp Luật Plus