Pháp Luật Plus - Chủ tịch UBND xã - các bài viết về Chủ tịch UBND xã, tin tức Chủ tịch UBND xã

Chủ tịch UBND xã - các bài viết về Chủ tịch UBND xã, tin tức Chủ tịch UBND xã

Hà Nội: Dính hàng loạt sai phạm "động trời", Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu vẫn tại vị?

Kết luận của UBND huyện Chương Mỹ chỉ ra hàng loạt sai phạm của Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu…thế những vị này vẫn ung dung tại vị...?

Theo dõi Pháp Luật Plus