Pháp Luật Plus - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - các bài viết về Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tin tức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội - các bài viết về Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tin tức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Bản tin Bất động sản Plus: Hà Nội xem xét chuyển 10 dự án sai phạm sang cơ quan điều tra

UBND TP Hà Nội cho biết, trong số 21 công trình/dự án đang tiếp tục xử lý, có 10 công trình/dự án đang xem xét chuyển cơ quan cảnh sát điều tra.

Theo dõi Pháp Luật Plus