chủ tịch ubnd tỉnh thái thanh quý - các bài viết về chủ tịch ubnd tỉnh thái thanh quý, tin tức chủ tịch ubnd tỉnh thái thanh quý

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An lần đầu chia sẻ với Hội Sinh viên Nghệ An

Tại Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã có những lời tâm huyết.

Theo dõi Pháp Luật Plus