Pháp Luật Plus - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng - các bài viết về Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, tin tức Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng - các bài viết về Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, tin tức Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng

Bí thư tỉnh Thanh Hóa bắt "việt vị" Giám đốc Sở lạc đề, xử lý nặng nếu báo cáo thiếu trọng tâm

Ngày cuối phiên chất vấn kỳ họp thứ 9, khóa XVII HĐND tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy đã phê bình, dừng phần báo cáo của Sở TN&MT do "lạc đề".

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết