chủ tịch UBND thành phố cao bằng - các bài viết về chủ tịch UBND thành phố cao bằng, tin tức chủ tịch UBND thành phố cao bằng

Chủ tịch TP Cao Bằng chia sẻ về "mục tiêu kép" để tổ chức bầu cử thành công và an toàn

Thành phố Cao Bằng đang tích cực triển khai các biện pháp hiệu quả vừa phòng, chống dịch covid-19 vừa tổ chức được ngày hội bầu cử an toàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1