Pháp Luật Plus - Chủ tịch UBND - các bài viết về Chủ tịch UBND, tin tức Chủ tịch UBND

Chủ tịch UBND - các bài viết về Chủ tịch UBND, tin tức Chủ tịch UBND

Điện Biên - "Hòn ngọc sáng" trên vùng đất cách mạng

Được coi là “hòn ngọc sáng” của vùng Tây Bắc, những năm qua, Điện Biên luôn có Chỉ số PCI nằm trong nhóm đứng đầu các tỉnh khu vực Tây Bắc.

Theo dõi Pháp Luật Plus