Pháp Luật Plus - Chủ tịch UBND huyện Qùy Hợp - các bài viết về Chủ tịch UBND huyện Qùy Hợp, tin tức Chủ tịch UBND huyện Qùy Hợp

Chủ tịch UBND huyện Qùy Hợp - các bài viết về Chủ tịch UBND huyện Qùy Hợp, tin tức Chủ tịch UBND huyện Qùy Hợp

Hiệu trưởng bị giáng chức vì phát thiếu hàng ngàn hộp sữa học đường

Với chức vụ hiệu trưởng ông Tuyến đã cấp phát thiếu hàng ngàn hộp sữa cho học sinh khi thực hiện đề án sữa học đường.

Theo dõi Pháp Luật Plus