Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên - các bài viết về Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, tin tức Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên

Quán Karaoke Sunny và trách nhiệm của người đứng đầu

Mới đây, lãnh đạo Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc bị đình chỉ công tác vì lơ lờ trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1