chủ tịch tp sầm sơn - các bài viết về chủ tịch tp sầm sơn, tin tức chủ tịch tp sầm sơn

Thanh Hóa: Doanh nghiệp lấn chiếm dòng sông Mã làm cản trở dòng chảy

TP Sầm Sơn đã yêu cầu doanh nghiệp phải tháo dỡ hạng mục sai phạm tuy nhiên đến nay doanh nghiệp vẫn "dửng dưng" như chưa có chuyện gì!

Theo dõi Pháp Luật Plus

1