chủ tịch tỉnh - các bài viết về chủ tịch tỉnh, tin tức chủ tịch tỉnh

Ông Đặng Văn Minh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ông Đặng Văn Minh được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo dõi Pháp Luật Plus