chủ tịch tỉnh quảng ninh - các bài viết về chủ tịch tỉnh quảng ninh, tin tức chủ tịch tỉnh quảng ninh

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói gì về việc Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm chức danh Hiệu trưởng?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã lên tiếng lý giải về sự việc, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm thêm chức danh Hiệu trưởng Trường đại học.

Theo dõi Pháp Luật Plus