chủ tịch tỉnh quảng bình - các bài viết về chủ tịch tỉnh quảng bình, tin tức chủ tịch tỉnh quảng bình

Ông Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình: “PCI thấp là sự xấu hổ của nền hành chính tỉnh”

Hàng năm, trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Quảng Bình thường có thứ hạng rất thấp.

Theo dõi Pháp Luật Plus