CHỦ TỊCH TỈNH BẮC GIANG - các bài viết về CHỦ TỊCH TỈNH BẮC GIANG, tin tức CHỦ TỊCH TỈNH BẮC GIANG

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1